15.juuni 2024. a.
ET

My account

Username:
Password:
Forgot password?
Perekonna Eelarve RSS Perekonna Eelarve Twitteris Perekonna Eelarve Facebookis

Perekonna liikmete lisamine

Tänasest on võimalik lisada Perekonna Eelarve kasutajale juurde perekonna liikmeid. Sellist võimalust palus üks kasutaja, kes tundis muret, kas ta saab oma kaasaga kasutada erinevaid kasutajanimesid ja paroole, kuid samas näha teise perekonna liikme sisestusi ja graafikuid. See on hea võimalus nendele, kes soovivad oma tulusid ja kulusid konkreetsemalt grupeerida.

Selleks, et seda võimalust aktiveerida, tuleks minna Seadete menüüs "Minu pereliikmed" sakile, kus saab kutsuda liituma teist kasutajat, kes lisandub Teie perekonda, registreerides end saadud viite abil. Kui soovite siduda olemasolevat(juba registreeritud) Perekonna Eelarve liiget, võtke ühendust ning Teie pereliikmed seotakse manuaalselt.

Peale pereliikme aktiveerimist tekib Sissetulekute ja Väljaminekute vormi vaatesse juurde isiku valmise võimalus, st saab valida, kes sisestas vastava kirje.

Tuleviku plaanidest rääkida, siis on plaanis lisada väli, "Kellega seotud tulu/kulu", kus saab sisestada, et kellega on mingi kulu seotud.  Selle välja kasutamine ei ole kohustuslik, vaid lihtsalt lisavõimalus. Sinna võib sisestada grupiks näiteks vanemad,lapsed, enda kulu/tulu, kaasa kulu/tulu,lapsed eraldi või siis hoopis nt auto1, auto2\'ga seotud tulu/kulu.

Lisa täiendused süsteemis:
Numbrid on joondatud nimekirjas paremale.
Lisatud kontroll, et sisestatud summa ei saa olla 0.00

Palun oodake!