15.juuni 2024. a.
ET

My account

Username:
Password:
Forgot password?
Perekonna Eelarve RSS Perekonna Eelarve Twitteris Perekonna Eelarve Facebookis

Kasutustingimused

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Käesolevad Tingimused kehtivad kasutatava internetiteenuse Perekonna Eelarve (edaspidi "Teenus") kasutaja (edaspidi "Kasutaja") ja internetilehekülje http://www.pere-eelarve.eu (edaspidi "Lehekülg") omaniku Kullar Kert (edaspidi "Teenuse pakkuja") vahel
1.2 Leheküljel oleva Teenuse kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.3 Lehekülge kasutades ning selle poole pöördudes kinnitab Kasutaja, et  on antud kasutamistingimustega tutvunud ning nõustub nende täitmisega.

2. TEENUSE KASUTAMINE JA VASTUTUS
2.1 Teenus võimaldab Kasutajatel jälgida perekonna kulusid ja tulusid ning nende põhjal genereerida erinevaid graafikuid ja teha järeldusi.
2.2 Teenus on avatud ja töötab 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas. Juhul kui Teenuse funktsioneerimisel esineb häireid, mis on põhjustatud kolmandate isikute poolt, ei kanna Teenuse pakkuja vastutust võimalike kahjude ja kadude osas.
2.3 Kasutajad kasutavad Lehekülge täielikult omal vastutusel ning kannavad vastutust kõigi toimingute eest, mida tehakse tema kasutajatunnuse ja parooli abil.

3. KASUTAJA REGISTREERIMINE
3.1 Teenuse kasutamiseks kohustub Kasutaja registreeruma ja esitama registreerumisel täielikult tõeseid andmeid.
3.2 Leheküljel olevale informatsioonile pääseb Kasutaja ligi, kui ta aksepteerib käesolevad kasutamistingimused ning registreerib ennast Kasutajaks.
3.3 Kasutaja poolt valitud kasutajanimi ei tohi olla ebaviisakas. Iga Kasutaja võib avada vaid ühe Kasutajakonto.
3.4 Informatsiooni, mida Teenus on Kasutajalt Lehekülje kasutajaks registreerumise käigus küsinud ja mis koguneb Kasutaja kohta Lehekülje kasutamise teel, kasutab Teenuse pakkuja Teenuse edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks.
3.5 Kasutaja ei tohi levitada oma kasutajanime ning parooli ning peab tegema kõik endast sõltuva, et mitte võimaldada kolmandate isikute ligipääsu Kasutaja kontole.
3.6 Juhul kui Kasutaja märkab, et keegi kolmas isik võib olla pääsenud ligi tema Kasutajakontole või paroolidele, kohustab ta sellest koheselt teavitama Teenuse pakkujat e-posti teel aadressil info[at]kullar.pri.ee.
3.7 Teenuse pakkujal on õigus ühepoolselt piirata Kasutaja edasine ligipääs Teenusele, kui Kasutaja on rikkunud kasutamistingimusi.

4. KONFIDENTSIAALSUS
4.1 Teenuse pakkuja ei levita Kasutajate andmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel. Teenuse pakkujal on õigus neid andmeid kasutada statistilistel eesmärkidel anonüümselt ning oma pakkumiste ja uudiste levitamiseks.

5. TINGIMUSTE MUUTMINE
5.1 Teenuse pakkuja jätab endale õiguse kasutamistingimuste muutmiseks. Muudatused hakkavad kehtima alates nende avaldamisest Leheküljel. Teenuste edasine kasutamine tähendab nõustumist muudetud kasutamistingimustega.

Palun oodake!